Veiklos nevykdančių įmonių uždarymas

Mūsų komanda sprendžia „neuždarytų įmonių“ problemas. Kiekvienas toks „nereikalingas“ juridinis asmuo reikalauja tam tikro dėmesio ir priežiūros, kaip antai ataskaitų valstybės įstaigoms teikimas. Pastarųjų tinkamai neinformavus apie nevykdomą veiklą, kai kada gali tekti „skaudžiai“ susimokėti, pvz. individualių įmonių savininkams ar mažųjų bendrijų nariams gali kilti prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Susitikimo metu aptarsime, koks įmonės uždarymo būdas konkrečioje situacijoje tinkamiausias. Juridinio asmens pabaigos būdai:

  1. Likvidavimas – bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu (jeigu bendrovei nekeliama bankroto byla).
  2. Bankrotas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą.
  3. Reorganizavimas – bendrovės kaip juridinio asmens pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Bendrovės gali būti reorganizuojamos jas jungiant bendroves, skaidant bendroves, arba keičiant bendrovės rūšį ar statusą.
Kaip galime Jums padėti?

Siekiame palengvinti jūsų verslo pradžią, padedami kurti verslą kartu su Jumis.