Vadybos sistemos

ISO 9001

Kokybės ISO 9001 vadybos sistemos įgyvendinimas

ISO 14001

Aplinkos vadybos sistemų ISO 14001 įgyvendinimas

OHSAS 18001

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001

Dirbkime kartu ir būkime užtikrinti sėkme!

ISO 9001

Kokybės ISO 9001 vadybos sistemos įgyvendinimas

Jei esate pasiryžę verslo procesus kilstelėti į aukštesnį lygį, siūlome kokybės ISO 9001 vadybos sistemos įgyvendinamą jūsų kompanijoje.

Tarptautinės standartų organizacijos kokybės vadybos sistemų standartai (ISO) yra labiausiai paplitę Vakarų Europoje. Lietuvoje pagal ISO standartus dirba dauguma savo sektoriaus verslo lyderių.

ISO 9001 sertifikatas versle jau tampa garanto ir efektyvios procesų vadybos simboliu. Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo metu taikomi metodai apima visą kompanijos verslo lauką ir optimizuoja veiklų procesus. Įdiegus ISO 9001 darbuotojai aiškiau supranta savo funkcijas, efektyviau ir kokybiškiau atliekami darbai.

ISO 9001 yra tarsi švyturys jūsų verslui. Esantys ir būsimieji partneriai žino, kad vystys bendrus projektus su kompanija, gerai išmanančia procesų vadybą ir dirbančią itin kokybiškai. Atsakingas požiūris į partnerius visada atneša naudos.

Norint kompanijoje įdiegti kokybės ISO 9001 vadybos sistemą, reikia atlikti procesų diagnostiką.

„Atestus“ padeda įmonėms pasirengti kokybės vadybos sistemos įdiegimui ir sertifikavimui. Mūsų konsultantai išanalizuos vidinius įmonės procesus ir pateiks rekomendacijas kompanijos efektyvumui gerinti.

Dirbdami su „Atestus“ Jūs:

• Išgryninsite verslo veiklos tikslus ir kokybę.

• Turėsite aiškią įmonės plėtros viziją ir žinosite, kaip jos siekti.

• Turėsite konkrečių žingsnių planą ir juo vadovausitės.

• Matysite kokybinį pokytį.

„Atestus“ padeda apibrėžti jūsų veiklos tikslus, kartu su jumis siūlo įmonės augimo procesų galimybes, fiksuoja pradinius, tarpinius ir galutinius pokyčius.

ISO 9001 vadybos sistemos įgyvendinimas priklausomai nuo kompanijos veiklos srities, dydžio trunka nuo 6 iki 10 mėnesių. Atlikus reikalingus procesus, įmonė gauna vadybos sistemos sertifikatą, kuris galioja 3 metus.

Vadybos sistemos sertifikatas patvirtina, kad įmonė laikosi kokybės vadybos standartų, atitinkančių  ISO 9001 standarto reikalavimus.

Kokybės ISO 9001 vadybos sistema optimizuoja vidinius ir išorinius verslo procesus bei kelia kompanijos vertę. Įdiegusi šią sistemą jūsų įmonė:

• Lengviau ras verslo partnerių.

• Bus vertinama kaip patikima paslaugos tiekėja.

• Įgis solidumo konkursuose.

Kokybės ISO 9001 vadybos sistema yra patikrinta, ilgalaikė investicija į verslo augimą.

Taip pat susisiekite, jei Jus domina:

• Sveikatos ir darbo saugos standarto OHSAS 18001 įgyvendinimas.

• Aplinkosaugos ISO 14001 vadybos sistemos įgyvendinimas.

„Atestus“ kokybiškai parengia sistemą sertifikavimui ir savo darbams suteikia garantijas. Mūsų specialistai Jums padės žengti pirmuosius žingsnius dar kokybiškesnio verslo link.

Dirbkime kartu ir būkime užtikrinti sėkme!

ISO 14001

Aplinkos vadybos sistemų ISO 14001 įgyvendinimas

Aplinkos tausojimas bei draugiškumas aplinkai tampa neatsiejama verslo dalimi. Įvairių sektorių verslo įmonės savo veikloje akcentuoja taršos mažinimo svarbą bei laikosi viešojo sektoriaus susitartų standartų. Šiuolaikinis verslas kuria ne tik darbo vietas, gerina socialinę aplinką, bet ir tausoja aplinką.

Aplinkos vadybos sistema ISO 14001 yra vienas efektyviausių aplinkosaugos įrankių versle. Tai pagrindinis aplinkos vadybos sistemos standartas, leidžiantis parodyti, kad verslas kontroliuoja savo poveikį aplinkai nuo žaliavų parinkimo iki logistiką apimančių procesų.

„Atestus“ specialistai padeda įmonėms pasiruošti šios aplinkos vadybos sistemos sertifikavimui. Paruošiamieji darbai apima:

• Esamos situacijos analizės ir grėsmių identifikavimo.

• Aplinkosaugos programų parengimo.

• Darbuotojų supažindinimo su standartų reikalavimais.

• Pasirengimo standarto sertifikavimui.

„Atestus“ kompanijos specialistai kartu su įmonės atsakingais asmenimis peržiūri procesus ir ieško geriausių sprendimų. Įdiegtas ISO 14001 standartas atveria didesnes verslo krypčių ir plėtros galimybes. Besilaikančių šio standarto įmonių veikla atitinka aplinkosaugos normatyvinių aktų reikalavimus, ši sritis nuolat tobulinama.

Įdiegusi ISO 14001 vadybos sistemą įmonė turi pranašumų:

• Dirbant su aplinkos apsaugos projektais.

• Dirbant su projektais, kuriuose reikia valdyti galimas rizikas.

• Taupant išteklius.

• Formuojant įvaizdį.

• Dalyvaujant konkursuose.

Aplinkos vadybos standartas ISO 14001 yra pritaikomas kiekvienos įmonės poreikiams. Ši vadybos sistema puikiai dera su ISO 9001 standartu.

„Atestus“ kokybiškai parengia sistemą sertifikavimui ir savo darbams suteikia garantijas. Mūsų specialistai padės Jums žengti pirmuosius žingsnius ekologiškesnio verslo link.

Dirbkime kartu ir būkime užtikrinti sėkme!

OHSAS 18001

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001

Darbuotojų sauga ir sveikata kompanijoje yra vienas pagrindinių darbdavio tikslų. Tik užtikrinus saugią darbo aplinką, galima pasiekti geriausių rezultatų. Rūpinimasis žmogiškaisiais ištekliais leidžia įmonei augti. Bendrovės, besirūpinančios kolektyvo sauga, yra patrauklesnės ir naujiems partneriams, ir žmogiškiesiems ištekliams. Darbuotojų sauga yra labai svarbus aspektas kiekviename verslo sektoriuje.

„Atestus“ rekomenduoja Jūsų įmonei įdiegti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią OHSAS 18001 standarto reikalavimus.

Ši sistema skatina gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką. Įdiegtas tarptautinis standartas OHSAS 18001 verslo ir viešojo sektoriaus partnerius informuoja, kad Jūsų kompanija:

• Maksimaliai sumažino nelaimingų atsitikimų galimybę darbo metu.

• Darbuotojams pagerino darbo sąlygas.

• Nuolat peržvelgia darbo saugos reikalavimus ir juos kontroliuoja.

Kompanijos, turinčios įdiegtą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal OHSAS 18001 gali:

• Minimizuoti išlaidas, susijusias su nelaimingais atsitikimais darbe.

• Mažinti išlaidas, susijusias su saugos taisyklių darbe nesilaikymu.

• Nebijoti įvairių institucijų vykdomų patikrų.

• Mažinti darbuotojų rotaciją.

• Pritraukti kvalifikuotų specialistų.

• Turėti pranašumų dalyvaujant konkursuose.

• Pritraukti naujų verslo partnerių.

• Padidinti įmonės vertę ir žinomumą.

OHSAS 18001 yra suderinama su kitais vadybos standartais – kokybės vadybos standartu ISO 9001 bei aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įdiegimas užtrunka nuo 3 iki 10 mėnesių.

„Atestus“ specialistai kokybiškai parengia sistemą sertifikavimui ir atliktiems darbams suteikia garantijas.

Norėdami gauti išsamią informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos įgyvendinimą OHSAS 18001, susiekite su mumis!

Aplinkos vadybos standartas ISO 14001 yra pritaikomas kiekvienos įmonės poreikiams. Ši vadybos sistema puikiai dera su ISO 9001 standartu.

„Atestus“ kokybiškai parengia sistemą sertifikavimui ir savo darbams suteikia garantijas. Mūsų specialistai padės Jums žengti pirmuosius žingsnius ekologiškesnio verslo link.

Dirbkime kartu ir būkime užtikrinti sėkme!