Statybos įmonių atestavimas

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai numato, kad rangovai , vykdantys statybos veiklą ypatingos paskirties statiniuose (STR 1.01.03:2017), turi įgyti kvalifikacijos atestatą. Tarkime, jei ruošiatės atlikti statybos rangos darbus gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie yra 20 m ir aukštesni, įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės, konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m, arba kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12, ar pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2 , turėtumėte gauti ypatingo statinio rangovo atestatą.

Atestavimo klausimas svarstomas atestavimo ekspertų posėdyje, kuris vyksta kartą per mėnesį. Kvalifikacijos atestatus išduoda VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“.

„Atestus“ padeda statybinėms įmonėms tinkamai parengti ir pateikti dokumentus (nustatytos formos prašymą su priedais), statybos taisykles, bei pasiruošti šiam posėdžiui. Esame sukūrę optimalų paslaugų paketą, į kurį įeina:

• Vadovo konsultavimas

• Dokumentų patikrinimas ir pateikimas

• Atstovavimas įmonei (pagal poreikį) atestavimo komisijos posėdžiuose

Kaip galime Jums padėti?

Siekiame palengvinti jūsų verslo pradžią, padedami kurti verslą kartu su Jumis.