Vadības sistēmas

ISO 9001

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana ISO 9001

ISO 14001

Vides pārvaldības sistēmas ieviešana ISO 14001

OHSAS 18001

Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma OHSAS 18001

Strādāsim kopā un gūsim panākumus!

ISO 9001

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana ISO 9001

Ja vēlaties, lai jūsu darba procesi nonāk nākošajā kvalitātes līmenī, mēs piedāvājam jūsu uzņēmumā ieviest kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001.

Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) kvalitātes vadības sistēmu standarti dominē Rietumeiropā. Lietuvā vairums nozaru līderu strādā atbilstoši ISO standartu prasībām.

ISO 9001 uzņēmējdarbības sertifikāts ir kļuvis par garantiju un efektīvas vadības simbolu. Kvalitātes vadības sistēmu ieviešanas laikā tiek izmantotas tādas metodes, kas ietver visas uzņēmuma darbības sfēras un optimizē uzņēmējdarbības procesus. Pēc ISO 9001 ieviešanas darbinieki labāk saprot savu lomu, veic darbu daudz efektīvāk un pievērš vairāk uzmanības kvalitātei.

ISO 9001 ir kā pamatnostādnes jūsu uzņēmējdarbības veikšanai. Esošie un potenciālie partneri saprot, ka viņi strādā kopā ar uzņēmumu, kam ir zināšanas un pieredze procesu vadībā un augsta darba kvalitāte. Atbildīga pieeja sadarbībai ar partneriem vienmēr nodrošina pozitīvu rezultātu.

Lai uzņēmums varētu ieviest kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001, ir nepieciešams veikt procesu diagnostiku.

Atestus palīdz uzņēmumiem sagatavoties kvalitātes vadības sistēmu ieviešanai un sertifikācijas veikšanai. Mūsu konsultanti veic uzņēmuma iekšējo procesu analīzi un piedāvā ieteikumus uzņēmuma darba efektivitātes uzlabošanai.

Sadarbojoties ar Atestus, jūs:
 • spēsiet detalizēti noteikti uzņēmējdarbības un kvalitātes mērķus;
 • izveidosiet skaidru redzējumu par uzņēmuma attīstību un izpratīsiet, kā to īstenot;
 • izveidosiet detalizētu rīcības plānu un to ieviesīsiet;
 • spēsiet panākt kvalitatīvas pārmaiņas.

Atestus palīdz definēt veiktspējas mērķus, piedāvā iespējas izaugsmei un nosaka sākotnējās, vidēja termiņa un galīgās pārmaiņas.

Atkarībā no uzņēmuma darbības jomas un izmēra vadības sistēmas ISO 9001 ieviešana aizņem no 6 līdz 10 mēnešiem. Kad ir ieviesti nepieciešamie procesi, uzņēmums saņem vadības sistēmas sertifikātu, kas ir derīgs 3 gadus.

Šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmums atbilst kvalitātes vadības standarta ISO 9001 prasībām.

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001 optimizē iekšējos un ārējos uzņēmējdarbības procesus un paaugstina uzņēmuma vērtību. Ieviešot šo sistēmu, jūsu uzņēmums:
 • spēs vieglāk atrast partnerus;
 • tiks uzskatīts par uzticamu pakalpojumu sniedzēju;
 • spēs veiksmīgāk piedalīties iepirkumu konkursos.
Praksē ir pierādīts, ka kvalitātes vadības sistēma ISO 9001 ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmējdarbības attīstībā.

Sazinieties ar mums, ja esat ieinteresēti arī šādu standartu ieviešanā:

 • Arodveselības un darba drošuma standarts OHSAS 18001;
 • Vides pārvaldības sistēma ISO 14001.

Atestus nodrošina kvalitatīvu sistēmas izstrādi sertifikācijas vajadzībām un dod garantiju tā veiktajiem darbiem. Mūsu eksperti palīdzēs jums spert pirmos soļus, lai tuvinātos vēl efektīvākai uzņēmējdarbībai.

Strādāsim kopā un gūsim panākumus!

ISO 14001

Vides pārvaldības sistēmas ieviešana ISO 14001

Cieņa pret apkārtējo vidi un videi draudzīga pieeja jau ir kļuvušas par neatņemamu uzņēmējdarbības daļu. Dažādu nozaru uzņēmumi uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi samazināt izmešu daudzumu un ievērot noteiktos standartus. Modernie uzņēmumi ne tikai rada darba vietas un uzlabo sociālo vidi, bet arī aizsargā dabu.

Vides pārvaldības sistēma ISO 14001 ir viens no efektīvākajiem uzņēmējdarbība rīkiem vides sektorā. Šis ir galvenais vides pārvaldības sistēmu standarts, kas ļauj uzņēmumiem kontrolēt to ietekmi uz vidi, sākot no izejvielu izvēles un beidzot ar loģistiku.

Atestus eksperti var palīdzēt sagatavoties sertifikācijai atbilstoši šai vides pārvaldības sistēmai. Sagatavošanās darbi ietver:
 • esošās situācijas un iespējamo apdraudējumu analīzi;
 • vides programmu sagatavošanu;
 • darbinieku iepazīstināšanu ar standartu prasībām;
 • sagatavošanos sertifikācijai atbilstoši standarta prasībām.

Atestus eksperti un atbildīgās uzņēmuma amatpersonas izvērtē procesus un meklē labākos risinājumus. Standarta ISO 14001 ieviešana dod lielākas iespējas izmantot uzņēmējdarbības attīstības tendences un nodrošināt izaugsmi. Uzņēmumi, kas atbilst šī standarta prasībām, atbilst arī tiesību aktu prasībām vides jomā, jo šī sfēra tiek pastāvīgi pilnveidota.

Ieviešot vadības sistēmu ISO 14001, uzņēmums gūst priekšrocības:
 • darbā ar vides projektiem;
 • darbā ar projektiem, kur nepieciešama risku pārvaldība;
 • ietaupot resursus;
 • veidojot uzņēmuma tēlu;
 • piedaloties iepirkumu konkursos.

Vides pārvaldības standartu ISO 14001 ir iespējams pielāgot katra uzņēmuma vajadzībām. Šī pārvaldības sistēma ir saderīga ar standartu ISO 9001.

Atestus nodrošina kvalitatīvu sistēmas izstrādi sertifikācijas vajadzībām un dod garantiju tā veiktajiem darbiem. Mūsu eksperti palīdzēs jums spert pirmos soļus, lai tuvinātos zaļākai uzņēmējdarbībai.

Strādāsim kopā un gūsim panākumus!

OHSAS 18001

Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma OHSAS 18001

Viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt arodveselību un darba drošību uzņēmumā. Vislabākos rezultātus ir iespējams sasniegt tikai tad, ja darba vide ir droša. Rūpes par personālu ļauj jebkuram uzņēmumam augt. Uzņēmumi, kas rūpējas par personālu, ir pievilcīgāki gan jauniem partneriem, gan potenciāliem darbiniekiem. Arodveselība ir būtisks darba aspekts visās uzņēmējdarbības nozarēs.

Atestus iesaka ieviest tādu darba drošības un veselības pārvaldības sistēmu, kas atbilst standarta OHSAS 18001 prasībām.

Šī sistēma veicina darba drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu. Ieviešot starptautisko standartu OHSAS 18001, jūsu partneri privātajā un valsts sektorā saņem vēstījumu, ka jūsu uzņēmums ir:

 • samazinājis nelaimes gadījumu risku;
 • uzlabojis darba apstākļus;
 • regulāri pārskata darba drošības prasības un kontrolē tās.
Uzņēmumi, kas ievieš arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmu OHSAS 18001, var:
 • samazināt ar nelaimes gadījumiem darbā saistītās izmaksas;
 • samazināt ar drošības prasību neievērošanu darba vietā saistītās izmaksas;
 • neuztraukties par dažādu iestāžu veiktajām pārbaudēm;
 • samazināt personāla apriti;
 • piesaistīt augsti kvalificētus profesionāļus;
 • izmantot priekšrocības konkursu piedāvājumu iesniegšanas procesā;
 • piesaistīt jaunus sadarbības partnerus;
 • palielināt uzņēmuma vērtību un uzlabot tā reputāciju.

OHSAS 18001 ir saderīgs ar citiem pārvaldības standartiem — kvalitātes vadības standartu ISO 9001 un vides pārvaldības standartu ISO 14001. Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas ieviešana aizņem 3 līdz 10 mēnešus.

Atestus eksperti nodrošina kvalitatīvu sistēmas izstrādi sertifikācijas vajadzībām un dod garantiju to veiktajiem darbiem.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmu OHSAS 18001, lūdzu, sazinieties ar mums.

Vides pārvaldības standartu ISO 14001 ir iespējams pielāgot katra uzņēmuma vajadzībām. Šī pārvaldības sistēma ir saderīga ar standartu ISO 9001.

Atestus nodrošina kvalitatīvu sistēmas izstrādi sertifikācijas vajadzībām un dod garantiju tā veiktajiem darbiem. Mūsu eksperti palīdzēs jums spert pirmos soļus, lai tuvinātos zaļākai uzņēmējdarbībai.

Strādāsim kopā un gūsim panākumus!