Celtniecības uzņēmumu sertifikācija

Saskaņā ar spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem uzņēmējiem, kas veic celtniecības darbus īpaša nolūka būvēs (valsts noslēpuma objektos) (STR 1.01.03:2017), ir jāsaņem industriālās drošības (kvalifikācijas) sertifikāts. Piemēram, ja vēlaties veikt tādas ēkas būvniecību, kuras augstums ir lielāks par 20 metriem, bet dziļums — par 7 metriem, vai ja nesošo elementu garums starp balstiem ir lielāks par 12 metriem vai ja ēkas kopējā platība pārsniedz 2000 m2 , jums jāsaņem sertifikāts šādu ēku būvniecībai.

Tehniskie celtniecības noteikumi STR 1:02:01: 2017 “Celtniecības procesa dalībnieku sertifikācijas un tiesību atzīšanas procesa apraksts” nosaka juridisku personu, citu organizāciju un to filiāļu, kas dibinātas Lietuvas Republikā, kā arī trešo personu, kas norādījušas, ka vēlas kļūt par īpaša nolūka ēku būvuzņēmējiem, industriālās drošības sertifikātu izsniegšanas, grozīšanas, papildināšanas, apturēšanas, apturēšanas atcelšanas un anulēšanas kārtību.

Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu juridiskajām personām, kas vēlas kļūt par īpaša nolūka ēku (valsts noslēpuma objektu) būvuzņēmējiem Lietuvas Republikā, tiek izsniegts šādu tiesību atzīšanas dokuments. Protams, tas notiek tikai tad, ja šiem uzņēmumiem ir tādas pašas tiesības savā izcelsmes valstī. Piemēram, Latvijas uzņēmums vēlas veikt valsts noslēpuma objekta, kas atrodas Lietuvas teritorijā, būvdarbus. Šādā gadījumā ir jāsaņem juridisks apliecinājuma dokuments (apstiprināts Latvijas sertifikāts) vai atbilstīgi esošajai Lietuvas standartpraksei izsniegts industriālās drošības sertifikāts.

Sertifikācijas jautājumus izlemj vienu reizi mēnesī sertifikācijas ekspertu sēdē. Industriālās drošības sertifikātus izsniedz PI Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Atestus palīdz būvniekiem pareizi sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju (pieteikuma veidlapu un pielikumus) un celtniecības noteikumus, kā arī sagatavoties sēdei. Mēs esam izstrādājuši optimālu pakalpojumu pakotni, kas ietver vadības konsultācijas, dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu, uzņēmuma pārstāvību (pēc pieprasījuma) sertifikācijas komitejas sēdē, kā arī citus jautājumus.

Konsultācijas celtniecības uzņēmumiem

• Vadības konsultācijas

• Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

• Uzņēmuma pārstāvība

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Mūsu mērķis ir veicināt jūsu uzņēmuma darba uzsākšanu, veidojot to kopā ar jums.