Celtniecības noteikumi

Visām sertificētajām darbībām uzņēmumam ir jāsagatavo celtniecības noteikumi. Šie noteikumi stājas spēkā tad, kad uzņēmuma vadība sagatavo attiecīgu administratīvu dokumentu. Tiesību aktos minētā tehniskā dokumentācija (celtniecības noteikumi) jāpārskata atbilstoši noteiktajam izvērtēšanas biežumam, bet ne retāk kā reizi 5 gados. Būvniecības noteikumus sagatavo un maina atbilstīgi Tehniskajiem celtniecības noteikumiem STR 1.01.02:2016.

ohsas-18001

Kāpēc mēs esam vajadzīgi?

Būvniecības likums

Valsts noslēpuma objektu (īpaša nolūka ēku) būvuzņēmējam ir jāsaņem uzņēmumā spēkā esošo celtniecības noteikumu apstiprinājums, ievērojot darbu veikšanai izstrādātās procedūras.

Read More

Būvniecības likums

Būvuzņēmējam jāveic būvdarbi atbilstīgi projektam un celtniecības noteikumiem (pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmumam (klientam) jāiesniedz celtniecības noteikumi).

Read More